ВАКАНСИЯ

МАРКЕТОЛОГ

Қажетті жұмыс тәжірибесі: кемінде бір жыл

Толық жұмысқа орналасу

Міндеттері:

• Кәсіпорынның маркетингтік саясатын, стратегиясы мен жоспарын жасауға, оларды өзгертуге қатысады;

• Ұқсас тауарлар мен қызметтер нарығын зерттейді (сұраныс пен тұтынуды талдау, бәсекелестердің қызметі, олардың даму тенденциялары);

• Ең тиімді жеткізушілерді анықтайды, сонымен қатар тауардың сапалық сипаттамаларына қойылатын талаптарды және т.б.

Талаптар:

• Жоғары кәсіби білім

• Құзыретті ауызша және жазбаша қарым-қатынас, іскерлік хат алмасу

ВАКАНСИИ

МАРКЕТОЛОГ

Требуемый опыт работы: Не менее одного года

Полная занятость

Обязанности:

• Участвует в разработке маркетинговой политики, стратегии и планов предприятия, их изменений;

• Изучает рынок аналогичных товаров и услуг (анализ спроса и потребления, деятельности конкурентов тенденций их развития);

• Выявляет наиболее выгодных поставщиков, а также требования к качественным характеристикам товара и т.д.

Требования:

• Высшее профессиональное образование

• Грамотная устная и письменная речь, умение вести деловую переписку

Шарттар

• Жалақы – 170 000 теңге

• Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа орналастыру;

• 5/2 кесте, 8:30-дан бастап 17:30-ға дейін

Сұрақ қойыңыз